Vandværksbeskrivelse

Vandværket skal i henhold til vandforsyningsloven orientere om nedenstående.
Opdateret Juli 2023

 

Kontakt information
Kragelund vandværk IS
Engesvangvej 51
8600 Silkeborg
E-mail kragelundvand@fiberpost.dk
Telefon 40 27 01 13

Driftsleder Knud Erik Andersen

 

Vandværket
Kragelund vandværk har et vandværk med 2 indvindingsboringer.

 

Indvinding
Kragelund vandværk indvinder vand fra 2 vandforsyningsboringer, begge boringer findes på vandværkets grund Engesvangvej 51. Begge boringer har en pumpe kapacitet på ca. 10 m3/time

 

Vandbehandling
På alle vandværker benyttes nedenstående vandbehandlingsmetoder.
Vandet behandles med to simple processer; iltning og filtrering.
Iltningen fjerner gasser som metan og svovlbrinte, der nærmest bliver slået ud af vandet. Ilten får samtidig jern og mangan i vandet til at samle sig til partikler, som bagefter let kan fjernes i filtrene.
Iltning af vandet sker gennem et lukket iltningssystem, efter iltningen filtres vandet gennem et forfilter og til sidste gennem et efterfilter. Alle filter på vores vandværker er lukket sandfilter.

Vandet i undergrunden indeholder CO2 og dette kan være ret syrligt. For at neutraliserer dette til en PH på mellem 7 og 8,5 tilsætter vi lidt ”kalk”.

Vandværkerne styres gennem et avanceret computerprogram, som kaldes et SRO-anlæg.
SRO står for Styring, Regulering og overvågning.
Det betyder, at vandværket kan producere drikkevand automatisk efter behov, så du som forbruger altid får leveret drikkevand af højeste kvalitet, når du har brug for det.
SRO-anlægget overvåger de enkelte trin i vandbehandlingen, lige fra oppumpning af grundvand, iltning, filtrering og videre ud til forbrugerne.
Der sendes automatisk en alarm til vores driftsbestyrer, hvis der opstår den mindste fejl eller uregelmæssighed i vores forsyning. Vi bestræber os altid på at rette evt. fejl hurtigst muligt. Evt. driftsforstyrrelser vil fremgå af hjemmesiden.

Drikkevandets kvalitet samt hårdhed

For at sikre, at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrol program, som er godkendt af Kommunen. Vi tager som minimum det antal årlige drikkevandsprøver, som kontrolprogrammet for kommune angiver. Disse prøver bliver undersøgt for mange forskellige stoffer.
Vi får undersøgt vandet på et godkendt laboratorium. Du kan se vandanalyserne under ”Vandanalyser”

Vand fra Kragelund Vandværk: vandanalyse 18.10.2020

 

Hårdhed total               

6,73 dH

Arsen:                         

0,11 μg/l  (max 5 μg/l)

Jern:                           

0,002 mg/l (max 0,2 mg/l)

Nikkel:                            

 1,34 μg/l  (max 20 μg/l)

Mangan:

<0,001 mg/l (max 0,005 mg/l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er ikke målt bakterier i drikkevandet.
Der er ikke målt PFAS i drikkevandet
Der er ikke konstateret overskridelser af grænseværdierne for pesticider