Vandanalyser

 

Drikkevandets kvalitet samt hårdhed
For at sikre, at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrol program, som er godkendt af Kommunen. Vi tager som minimum det antal årlige drikkevandsprøver, som kontrolprogrammet for kommune angiver. Disse prøver bliver undersøgt for mange forskellige stoffer.


Vi får undersøgt vandet på et godkendt laboratorium. 

Hårdhed total 6,73 dH
Arsen: 0,11 μg/l (max 5 μg/l)
Jern: 0,002 mg/l (max 0,2 mg/l)
Nikkel: 1,34 μg/l (max 20 μg/l)
Mangan: <0,001 mg/l (max 0,005 mg/l)

Der er ikke målt bakterier i drikkevandet.
Der er ikke målt PFAS i drikkevandet
Der er ikke konstateret overskridelser af grænseværdierne for pesticider